X
คู่มือการใช้งาน
X

แจ้งปัญหาการใช้งาน


มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 074-559304,086-4908961,086-4700370

เข้าสู่ระบบ

แจ้งปัญหาการใช้งาน


Loading...
ประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ ความเร่งด่วน ลงวันที่
จาก เรื่อง ไฟล์
คำสั่งจังหวัด
๑๘๖/๒๕๖๔ ปกติ 19 ม.ค. 64
สาธารณสุขอำเภอหนองแซง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๘๘๐ ปกติ 19 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือสืบหาลักทรัพย์
หนังสือปกติ
สบ๐๐๑๘.๑/๘๗๙ ปกติ 19 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอความร่วมมือสืบหาลักทรัพย์
คำสั่งจังหวัด
๑๓๓/๒๕๖๔ ปกติ 14 ม.ค. 64
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายของกลางคดีอาญาที่ศาลสั่งริบของกลาง
คำสั่งจังหวัด
๑๒๑/๒๕๖๔ ปกติ 14 ม.ค. 64
โรงพยาบาลดอนพุด
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(Computed Radiography;CR)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๔.๓/ว๒๔๕ ปกติ 13 ม.ค. 64
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
การแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบของลิงในชุมชน (13 อำเภอ)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๒๒๘ ด่วนที่สุด 13 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๑๔๘ ปกติ 8 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๘๙ ด่วนที่สุด 6 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แก้ไขคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสระบุรี (ศปก.จ.สระบุรี) (ฉบับที่ ๖)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๘๔ ปกติ 6 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๓๖ ปกติ 5 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ของ นายพสุธา ณ สุวรรณ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๒๕ ปกติ 5 ม.ค. 64
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๖๐๖๑ ด่วนที่สุด 30 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๖๐๑๑ ด่วนที่สุด 29 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๙๙๔ ด่วนที่สุด 28 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๙๒๘ ปกติ 24 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมการจัดงานของดีจังหวัดสระบุรี ปี2563
คำสั่งจังหวัด
๓๘๔๕/๒๕๖๓ ปกติ 23 ธ.ค. 63
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดคดีอาญาของ สภ.หนองแค
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๘๙๐ ปกติ 23 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๘๓๘ ด่วนที่สุด 21 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุรของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หนังสือปกติ
๙๙๙/๑๗๘๔๙ ยกเลิก 17 ธ.ค. 63
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
kkkkk
คำสั่งจังหวัด
๓๖๘๔/๒๕๖๓ ด่วน 7 ธ.ค. 63
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
ว๐๐๐๖//ว๕๕๙๑ ปกติ 7 ธ.ค. 63
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๐๖/ว๕๕๙๐ ด่วน 7 ธ.ค. 63
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดสระบุรี
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๔๘๓ ด่วนที่สุด 1 ธ.ค. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ(5ธ.ค.63)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๔๔๙ ยกเลิก 30 พ.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญร่วมพิธีสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ในพิธีเปิดการจัดงานของดีจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๔๔๖ ปกติ 30 พ.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
มอบหมายภารกิจการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓
หนังสือปกติ
๖๒/๑๖๙๐๓ ปกติ 26 พ.ย. 63
โรงพยาบาลบ้านหมอ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๓๖๑ ยกเลิก 25 พ.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๔
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๓๔๑ ปกติ 24 พ.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563
หนังสือเวียน
สบ๐๐๑๘.๑/ว๕๒๘๓ ด่วนที่สุด 18 พ.ย. 63
ปกครองจังหวัดสระบุรี
เชิญร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสระบุรี ครั้งที่2/2563